Cataract

Cataract (grauwe staar) betreft elke abnormale troebeling van de lens en/of het lenskapsel.
Cataracten worden onderscheiden in congenitale (aangeboren), en later verkregen vormen.