Locatie

Op basis van de huidige wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn zijn regels opgesteld die van toepassing zijn voor iedereen die rashonden houdt.

Doel van deze zogenaamde “Uitvoerregels Locatiecontroles” is om het welzijn van betrokken dieren te garanderen.
Dergelijke locaties worden steekproefsgewijs en zonder vooraankondiging afgenomen door een buitendienstmedewerker van de
Raad van Beheer.

In het kader van het dierspecifieke welzijn dient een fokker aan een aantal  normen te voldoen met betrekking tot administratie, identificatie en registratie, huisvestiging (ruimte en klimaat) , verzorging (voeding, hygiëne en socialisatie) en gezondheid (vaccinaties en bijvoorbeeld ontwormingsbeleid).

foto 1-24

Zoals uit het rapport van de Raad van Beheer blijkt, voldoet onze locatie op alle punten.

"Alles wat maar denkbaar is: prima in orde!"
- buitendienstmedewerker Raad van Beheer

foto 2-21