Werkprotocol “Shelter Medicine”

“Shelter Medicine” is denken vanuit professie. Een professie waarbij het fysiek en mentaal welzijn van honden centraal staat vanuit diergeneeskundig oogpunt. Het omvat een volledige combinatie van het verlenen aan zorg aan gezelschapsdieren die in groepen gehouden worden. “Shelter Medicine staat voor welzijnsverbetering. Kernwaarden binnen “Shelter Medicine” bestaan uit stressreductie door voortdurend invloed uit te […]

Jack Russell Terriër binnen A.A.I.

Van nature is de Jack Russell Terriër vriendelijk, intelligent, vindingrijk, behoorlijk leergierig en zelfstandig. Maar ook eigenwijs en onvermoeibaar. Het zijn niet alleen rastypische kenmerken die passen bij zijn oorspronkelijke taak als jachthond, maar ook karaktereigenschappen die hem heel geschikt maken om als Psychosociaal Hulphond© in te zetten. Een Jack Russell Terriër zoekt vanuit zichzelf […]