Werkprotocol “Shelter Medicine”

“Shelter Medicine” is denken vanuit professie. Een professie waarbij het fysiek en mentaal welzijn van honden centraal staat vanuit diergeneeskundig oogpunt. Het omvat een volledige combinatie van het verlenen aan zorg aan gezelschapsdieren die in groepen gehouden worden. “Shelter Medicine staat voor welzijnsverbetering. Kernwaarden binnen “Shelter Medicine” bestaan uit stressreductie door voortdurend invloed uit te […]