Word AA-gastgezin

“Du Belle Bijou” FCI Jack Russell Terriërs zet een aantal honden in als Psychosociaal Hulphond. Om mensen te helpen bij specifieke coach-, hulp – of leervragen binnen diverse thema’s van persoonlijke ontwikkeling.

Om onze ambities binnen Animal Assisted Interventions uit te kunnen blijven breiden, zijn wij zo nu en dan op zoek naar fijne gastgezinnen. Mensen die de fijne start die wij onze pups geven, willen voortzetten. En ze vooral een fijne , blijvende thuisbasis willen bieden. Een gastgezin helpt ons om de genenpool breed te houden.

Vooral via AA-Activiteit kan aan het begrip  “sociale cohesie” meerwaarde worden toegeschreven. Door vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Door sámen te zorgen.

Het selecteren van een pup gebeurt nauwkeurig: vanuit individuele behoeften op basis van het karakter en niet voordat op een leeftijd van zes weken een eerste gezondheidsonderzoek door de dierenarts heeft plaatsgevonden. Daarna wordt het gedrag, bouw en het exterieur bekeken aan de hand  van de rasstandaard. Vanuit deze zorgvuldigheid plaatsen wij vervolgens een pup op de leeftijd van 8 weken in een gastgezin.

Aan een gastgezin zullen wij nooit onrealistische eisen  stellen. Wel dat zij samen met ons bereid zijn de ontwikkeling van een pup tot volwassen hond centraal te stellen, dat zij onze visie over het houden van honden onderschrijven. En uiteraard bereid zijn om hun hond binnen een specifieke taak zo nu en dan aan ons beschikbaar te stellen.
Samen kijken we graag wat mogelijk is.

Enkele voordelen als AA-gastgezin: 
- Er wordt geen aanschafprijs betaald voor een rashond waarvan 
  uiteindelijk wel volledige eigendomsoverdracht plaatsvindt
- Er zijn geen kosten voor het voorgeschreven hondenvoer 
- Medische kosten worden in beginsel volledig vergoed

logo-designer