Word Begeleider Psychosociaal Hulphond©

Vanuit onze Praktijk voor Toegepaste Psychologie zetten wij o.a. onze Jack Russell Terriërs  in tijdens A.A.A en willen anderen hierbij op een toegankelijke manier betrekken. Door vanuit specifieke persoonlijke situaties en via ons fokprogramma, een koppeling te maken aan het verhogen van de algemene kwaliteit van leven. Voor zowel mens als dier. Door een een geschikte Psychosociaal Hulphond© beschikbaar te stellen aan een begeleider die daarmee (breed) wil gaan samenwerken.

Om onze ambities binnen Animal Assisted Interventions uit te kunnen blijven breiden, zijn wij zo nu en dan op zoek naar fijne AA-begeleiders. Mensen die de fijne start die wij onze pups geven, willen voortzetten. En ze vooral een fijne , blijvende thuisbasis willen bieden. Een Begeleider Psychosociaal Hulphond© helpt ons o.a. om de genenpool breed te houden.

Via onze Praktijk voor Toegepaste Psychologie willen wij het begrip “sociale cohesie” via Animal Assisted Activities dimensie geven. Om vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef meer maatschappelijke betrokkenheid te creëren.
Door sámen te zorgen.

Persoonlijke kenmerken zoals het ontbreken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, kunnen sociaal isolement veroorzaken. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, het verlies van een dierbare of gezondheidsverlies zijn risicofactoren. Een situatie van sociaal isolement kan in alle lagen van de bevolking voorkomen, zoals bijvoorbeeld door (langdurige) werkloosheid.
Vanuit een persoonlijke situatie kunnen ook financiële motieven ten grondslag liggen aan individuele keuzes: niet voor iedereen is het mogelijk om een (dure) rashond aan te schaffen.


“Begeleider Psychosociaal Hulphond© zijn is een inspirerende en leerzame ervaring om samen je hond van pup af aan tot een stabiele huisvriend op te mogen voeden met als bonus dat je het fascinerende fokproces op verantwoorde wijze van dichtbij mee mag maken”
Harjet (45)
IMG_5134
Du Belle Bijou Regie par Routine. 12 weken oud.

Aan een AA-begeleider zullen wij nooit onrealistische eisen  stellen. Wel dat zij samen met ons bereid is de ontwikkeling van een pup tot volwassen hond centraal te stellen, dat zij onze visie over het houden van honden onderschrijven. En uiteraard bereid zijn om hun hond binnen een specifieke taak zo nu en dan aan ons beschikbaar te stellen.
Samen kijken we graag wat mogelijk is.


“Een perfecte match met onze reeds aanwezige hond Vita. Wat een super karakter!
Jozé (56)

IMG_3645


Enkele voordelen als AA-begeleider: 
- Er wordt geen aanschafprijs betaald voor een rashond waarvan 
  uiteindelijk wel volledige eigendomsoverdracht plaatsvindt
- Er zijn geen kosten voor het voorgeschreven hondenvoer 
- Medische kosten worden in beginsel volledig vergoed

Enlight329
Du Belle Bijou Souplesse. 4 maanden oud.

Selectie Psychosociaal Hulphond©
Tijdens de selectie van de toekomstig Psychosociaal Hulphond© op de leeftijd van 6-8 weken wordt onderscheid gemaakt tussen:

De geschiktheid van de hond binnen het fokprogramma
In dit dit stadium wordt voor de geschiktheid binnen het fokprogramma voornamelijk gekeken naar in hoeverre een pup in potentie soldaat aan de raspunten uit de rasstandaard FCI Jack Russell Terriër. Een pup dient v.w.b. die aspecten veelbelovende kwaliteiten in bouw, exterieur en beweging te hebben.

&

De geschiktheid van de hond om in te zetten binnen A.A.-Activiteit
Tijdens de selectie wordt vooral gekeken of een pup in potentie het juiste karakter heeft (werklust, binding met de mens). En over de basisvaardigheden beschikt (stabiliteit, herstellend vermogen) die hem in potentie tot een geschikte Psychosociaal Hulphond© zullen vormen.


Socialisatie Psychosociaal Hulphond©
De beste socialisatie wordt een hond gegeven door voortdurend alert te zijn op de verschillende ontwikkelingsfasen van het karakter. M.a.w: om zijn mentale groei naar volwassenheid zo gunstig mogelijk te maken.
De Jack Russell Terriër heeft van nature een lage prikkeldrempel en kort beslissingsvlak. Hierdoor kan de scheidingslijn tussen on- en gewenst gedrag bij onvoldoende of verkeerde socialisatie erg klein worden.


Van en met elkaar leren. Als docent, en later samen met Cato, leerlingen helpen en begeleiden op school. Sanne (25)

Om te voorkomen dat onder invloed van bepaalde milieuomstandigheden ongewenst gedrag wordt aangeleerd die zijn toekomstig veilig en verantwoord functioneren als Psychosociaal Hulphond© in de weg zouden kunnen gaan staan, wordt bewust gekozen om de gehele socialisatieperiode intern bij Praktijk voor Toegepaste Psychologie te laten plaatsvinden. Gedrag dat tot na zijn groei naar volwassenheid niet wordt aangeleerd of gestimuleerd, zal zichzelf niet ontwikkelen.


Gezondheidsscreening en exterieurkeuring
Vanaf de leeftijd van 12 maanden zullen de officiële gezondheidsscreening, en kort daarna de exterieuruitslagen, leidend zijn om tot definitieve plaatsing bij een begeleider over te gaan.

Volgens het Rasspecifiek Fokreglement betekent dit:
– Vrij van Patella Luxatie
– Vrij van onderstaande erfelijke – en fokuitsluitende erfelijke oogafwijkingen, te weten Distichias, Cataract en Lensluxatie.
Voor wat betreft exterieuruitslagen:
– Minimaal 2x de kwalificatie Zeer Goed


Beschikbaar stellen Psychosociaal Hulphond©
Vanaf 12 maanden is er meer duidelijkheid over de toekomstige status als Psychosociaal Hulphond©. Des te meer omdat door diverse gedragsobservaties binnen steeds wisselende en gewijzigde situaties en omstandigheden, een steeds beter beeld is verkregen over welke taak, met welke doelgroep en binnen welke werkomgeving de hond in de toekomst het beste zou kunnen passen. Het opstellen van een persoonsprofiel voor de beste match met de nieuwe begeleider is nu dan ook pas een stuk eenvoudiger.


Bij matching worden tijdens een eerste kennismakingsgesprek onder andere onderstaande formaliteiten besproken:
– Visie over het werken met de Jack Russell Terriër binnen A.A-Activiteit/ De Jack Russell Terriër als Psychosociaal Hulphond©
– De toekomstige fokplannen met de betreffende hond
– De bereidheid en verantwoordelijkheden als Begeleider Psychosociaal Hulphond©


Opleiding Begeleider Psychosociaal Hulphond© en certificering
Zodra er sprake is van een definitieve match wordt gestart met de interne “Opleiding Begeleider Psychosociaal Hulphond©” en zal de hond vanaf de leeftijd van 18 maanden aan de hand van internationale kwaliteitsstandaarden gecertificeerd worden.


cropped-logo-designer


Momenten van intervisie
Zodra certificering heeft plaatsgevonden kan de Begeleider Psychosociaal Hulphond© aan het werk binnen het domein van A.A.-Activiteit. Doordat de begeleider tijdens het werk met de Psychosociaal Hulphond© zowel Praktijk voor Toegepaste Psychologie als het ras Jack Russell Terriër vertegenwoordigd, is het van belang samen een passende wijze van communicatie vast te stellen. Daarnaast blijft de Psychosociaal Hulphond©- alvorens volledig eigendomsoverdracht zal plaatsvinden-, actief binnen het fokprogramma waardoor de communicatie tussen de twee partijen van belang is.
Afspraken, waarbij samen wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van beide partijen, worden contractueel vastgelegd.


 Beschikbaar: