Richtlijnen A.A.I.

Honden zijn onderwerp van regels die door (overheids)instanties
gehanteerd worden die nodig zijn om te voorkomen dat dieren nadelen met betrekking tot welzijn- en gezondheid ondervinden. Wetgeving m.b.t. dierenwelzijn waarin kernpunten zijn vastgesteld voor regels voor gedrag van mensen jegens dieren, en algemene normen voor de verzorging en huisvestiging van dieren.

Tijdens het werken met A.A.I. dient dan ook altijd volledig ingestemd te worden met het (vernieuwde) Besluit Houders van Dieren en het Kynologisch Regelement in Nederland.

Het Verenigingsfokregelement NVJRT  behartigt de belangen van het ras Jack Russell Terriër in het bijzonder.
Het bestaat uit fokregels – o.a. over herhaalcombinaties, de minimale leeftijd van zowel reuen als teven, gezondheidsregels die  betrekking hebben op verplichte screeningonderzoeken voor Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen, exterieurregels met betrekking tot kwalificaties en fokgeschiktheidskeuringen en regels rondom de afgifte en welzijn van pups. Als Clubfokker van de NVJRT ondersteunen wij het Verenigingsfokregelement uiteraard volledig.

De door ons gehanteerde richtlijnen binnen A.A.I. stemmen altijd volledig in met Nederlandse wetgeving.

IMG_1436
Du Belle Bijou Karèl. Aan het werk voor Pets4Care Nederland.

Richtlijnen A.A.I.: 

Administratie, Identificatie en Registratie
Dieren zijn gechipt én juist geregistreerd bij een door de overheid aangewezen databank.
Het DNA-profiel is bekend en vastgelegd.

Gezondheid:
Conform gangbare veterinaire inzichten wordt gevaccineerd en aan de verplichte screeningsonderzoeken voor Patella Luxatie en erfelijke oogafwijkingen die gelden voor het ras Jack Russell Terriër wordt voldaan.

Verzorging:
Zoönosen (overdraagbare ziekten bij dieren op mensen) voorkomen door het toepassen van het Werkprotocol “Shelter Medicine”

Huisvesting:
Zorgdragen voor voldoende ruimte en klimaat.
En het veilig vervoer van honden conform de Wegenverkeerswet

Gedrag:
Stress-reductie

Professionele begeleiding binnen A.A.I. vindt plaats vanuit expertise in specifieke vakgebieden.