A.A.I.

De maatschappij verandert in sneltreinvaart. Onderhevig aan allerlei razendsnelle ontwikkelingen, wordt het voor veel mensen steeds moeilijker om vanuit hun authentieke zelf te leven. Vaak zwaar onder invloed van meningen, gedachten en intenties van anderen, krijgen thema’s binnen angst, stress en trauma steeds meer de overhand.

Binnen Animal Assisted Interventions (A.A.I) spelen huisdieren een rol om mensen te ondersteunen of te stimuleren en zo het algemeen welzijn te handhaven en te bevorderen. Of om mensen maatschappelijk actief te laten worden.
Een interventie binnen A.A.I. kan bestaan uit een Activiteit (A.A.A), een Therapie (A.A.T) of Educatie (A.A.E)

Anders dan bij een A.A-Therapie en A.A.-Educatie, waar interventies formeel altijd doelgericht zijn, zijn bij A.A.-Activiteit doelstellingen niet (altijd) gepland.
A.A.-Activiteit is meer spontaan, en vooral gericht op welzijnsverbetering.
A.A.-Therapie kan een integraal onderdeel van een specifiek behandelproces zijn, en bedoeld om de verbetering van fysiek, sociaal en/of emotioneel functioneren te bevorderen.
A.A-Educatie kan worden ingezet door een onderwijsprofessional met gespecialiseerde expertise. Met een betrokken persoon wordt dan gewerkt aan de verbetering van het cognitieve functioneren.


Animal Assisted Interventions
Schematische weergave A.A.I.

Honden kunnen hierbij van zeer waardevolle betekenis zijn: empirische wetenschappelijke uitkomstmaten tonen  aan dat zij in staat zijn om mensen weer terug te brengen bij hun innerlijke natuur. Dieren hebben grote effecten op mensen. Zij zijn duidelijk te koppelen aan menselijke behoeften.

De toepasbaarheid van A.A.I. is breed inzetbaar en altijd volop in ontwikkeling.


Social Media banners-4


 

De Jack Russell Terriër binnen A.A.I.: