Gevraagd: gastgezin

 

Ons werk met het ras Jack Russell Terriër blijven wij graag op een serieuze manier voortzetten.
Daarom zijn wij zo nu en dan op zoek naar geschikte gastgezinnen.

Een gastgezin biedt een hondje een veilige en rustige leefomgeving, met voldoende tijd en aandacht.
Een gastgezin wordt betrokken bij ons fokprogramma, en helpt zodoende de genenpool breed te houden.

Een gastgezin betrekken we ook graag bij onze diverse werkzaamheden binnen Animal Assisted Interventions (A.A.I). Het gaat hierbij om activiteiten (AA-Activiteit), ondersteundende therapieën (AA-Therapie) en educatieve programma’s (AA-Educatie), allen vanuit specifieke zorg- hulp en leervragen.
Een speciaal geselecteerd en opgeleid hondje – dat aan specifieke criteria voldoet- heeft hierbij een rol als Psychosociaal Hulphond©.

Een gastgezin helpt om onze werkzaamheden vanuit Praktijk voor Toegepaste Psychologie maatschappelijk steeds breder aan te kunnen bieden.

logo-designer

Psychosociaal Hulphond©
Het karakter van het hondje past bij het mooie werk dat het verricht.
Een door ons, uit eigen fokprogramma, geselecteerd hondje is mensgericht.
Zoekt zélf contact en is vooral erg vriendelijk.
Voordat wij een (potentieel) hondje in een gastgezin plaatsen, heeft deze bij ons al een aantal basisvaardigheden geleerd, waaronder netjes mee te lopen aan de lijn en zonder overmatige interesse te reageren op prikkels uit de omgeving.
Het hondje dat in een gastgezin geplaatst wordt, is goed gesocialiseerd en sociaal stabiel: zowel ten opzichte van mens- en soortgenoten.

AA-Activiteit
De hoofdverzorger uit het gastgezin wordt samen met het hondje betrokken bij ondersteundende werkvormen van Animal Assisted Activities (AA-Activiteit).
Door samen een bezoek te brengen aan iemand met een specifieke (zorg)hulpvraag, vindt activering plaats die gericht is op het verhogen van de algehele levenskwaliteit van anderen. “Eenzaamheid” is een thema waarbinnen veel gewerkt wordt: het voorkomen van maatschappelijke isolement zodat nieuwe perspectieven en mogelijkheden kunnen ontstaan.

Begeleider
Van een gastgezin verwachten wij dat vanuit ons gedachtengoed en met de juiste intenties zorg wordt gedragen voor het algehele welzijn van een hondje.
De hoofdverzorger uit het gastgezin scholen wij intern aan onze Praktijk voor Toegepaste Psychologie tot “Begeleider Psychosociaal Hulphond”. Zodoende zal deze in staat zal zijn om veilig en verantwoord, en altijd conform de laatste welzijnsregels, binnen AA-Activiteit te kunnen werken. 

Fokprogramma
Bepaalde karaktertrekken van een hondje zijn nodig om het werk zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. Het mooie en vooral dankbare werk als hoofdverzorger uit het gastgezin biedt niet alleen uitdaging, maar zorgt er tegelijkertijd dus ook voor dat bepaalde bloedlijnen in de toekomst behouden kunnen worden.

In goed en nauwkeurig overleg, en na het maken van duidelijke onderlinge afspraken, willen wij daarom ook altijd een of meerdere nestjes fokken met een hondje.
Alle aan het fokprogramma gerelateerde kosten zullen hierbij voor onze rekening blijven. Uiteindelijk wordt voor ieder in een gastgezin geplaatst hondje volledige eigendomsoverdracht geregeld. Onder andere mentaal – en fysieke gezondheid, al dan niet in combinatie met een bepaalde leeftijd van het hondje zullen hierbij van belang zijn.

Laagdrempelig
Door zo nu en dan een hondje te plaatsen in een gastgezin, wordt emotionele verbondenheid in de ruimste zin van het woord gecreëerd.
Het houden van een rashond wordt in veel gevallen laagdrempeliger, omdat in beginsel geen aanschafprijs verschuldigd is. Daarnaast krijgt de term “zelfregulering” op een toegankelijke manier meer dimensie: passend binnen de eigen leefsituatie, en hierbij altijd rekening houdend met on- en mogelijkheden, kan daarnaast op ieders eigen manier invulling worden gegeven aan het recreatief bezit van een geweldig ras:
de Jack Russell Terriër.

Selectie
Een gastgezin is ambassadeur van het ras Jack Russell Terriër en bewaakt algemeen dierenwelzijn.Daarom selecteren wij onze gastgezinnen zorgvuldig.

Bij serieuze interesse, komen wij graag in contact voor een nadere kennismaking!

 

praktijk