Werkprotocol “Shelter Medicine”

“Shelter Medicine” is denken vanuit professie. Een professie waarbij het fysiek en mentaal welzijn van honden centraal staat vanuit diergeneeskundig oogpunt. Het omvat een volledige combinatie van het verlenen aan zorg aan gezelschapsdieren die in groepen gehouden worden.
“Shelter Medicine staat voor welzijnsverbetering.

IMG_0289Kernwaarden binnen “Shelter Medicine” bestaan uit stressreductie door voortdurend invloed uit te oefenen op omgevingsfactoren, een strategische hygiënische aanpak , een optimale huisvesting en monitoring-  en voorkomen van infectieuze ziekten.

Het preventief voorkomen van chronische stress bij honden kan alleen door een optimaal populatie-management: faciliteren op basis van een overzichtelijke capaciteit zodat een dier gedurende de dag ruim voldoende individuele aandacht krijgt. Het voorkomen van chronische stress voorkomt dat een het immuunsysteem van het dier in effectiviteit wordt aangetast.

385
Een strategische hygiënische aanpak is een absolute dagtaak. Het gebruik van de juiste Reinigings- & Desinfectiemiddelen en het humane besef dat honden een heel ander niveau van hygiëne hebben hierbij onontbeerlijk.

Optimale huisvestiging bestaat uit gedragstraining en omgevingsverrijking. En zet het gegeven dat “een hond andere honden nodig heeft” extra kracht bij door tijdens sociale huisvestiging zo goed mogelijke combinaties van dieren te kunnen maken.

IMG_3461

Stressreductie, hygiëne, optimale huisvestiging en voorkomen van infectieuze ziekten gaat binnen “Shelter Medicine” ook over het transport van dieren. Veilig vervoer zoals in de wet omschreven staat:  in overzichtelijke aantallen en vooral niet langer dan noodzakelijk. Mechanische ventilatie en voldoende drinkwater aan boord,  in van elkaar gescheiden compartimenten om verspreiding van virale- en bacteriële componenten en acute- of chronische stress ook onderweg te voorkomen.

IMG_1403
Du  Belle Bijou Olymphe. Veilig vervoerd!

“Shelter Medicine” stimuleert volledige vaccinatie van honden, inclusief een vaccinatie tegen kennelhoest.

© “Du Belle Bijou”- FCI Jack Russell Terriërs